Podstawowa tabela opłat:

 

 

Ilość dokumentów księgowych

Cena netto PLN

Za miesiąc kalendarzowy

0-10

1100

11-30

1200

31-50

1400

51-80

1500

Powyżej 80

100 za każde kolejne 20 dokumentów