Certyfikat rezydencji podatkowej – kto powinien go mieć? Jak złożyć wniosek o jego wydanie?

Certyfikat rezydencji podatkowej – kto powinien go mieć? Jak złożyć wniosek o jego wydanie?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie, w którym znajdują się m.in. informacje o miejscu zamieszkania podatnika – jest niezbędne dla podmiotów prowadzących działalność z kontrahentami zagranicznymi.

Proces uzyskania certyfikatu, choć prosty, wymaga zrozumienia pewnych zasad i spełnienia określonych warunków. W naszym artykule dowiesz się, jak krok po kroku przejść przez proces aplikacji, jakie są koszty oraz jak długo trzeba czekać na wydanie dokumentu.

Przybliżamy też kwestię ważności certyfikatu i jego znaczenie w międzynarodowych rozliczeniach podatkowych.

Certyfikat rezydencji podatkowej - wniosek

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa to określenie miejsca, w którym osoba fizyczna lub prawna ma obowiązek wypełnienia zobowiązania podatkowego. Pozwala ona ustalić tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Jest to istotne dla celów opodatkowania, ponieważ państwa różnicują zasady opodatkowania osób fizycznych i prawnych w zależności od ich rezydencji podatkowej.

Dla osób fizycznych rezydencję podatkową zazwyczaj określa się na podstawie miejsca ich stałego zamieszkania lub czasu, jaki spędzają w danym państwie. W przypadku osób prawnych rezydencję podatkową często łączy się z miejscem rejestracji lub zarządzania głównego centrum ich działalności.

Certyfikat rezydencji podatkowej - wniosek

Kto może zostać rezydentem podatkowym?

Do uzyskania rezydencji podatkowej w Polsce konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 1. posiadanie ośrodka interesów osobistych lub biznesowych na terenie Polski,
 2. przebywanie w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego.

Sprawdź cennik biura rachunkowego.

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument pełniący rolę zaświadczenia, które wskazuje na:

 • miejsce zamieszkania podatnika – w odniesieniu do osób fizycznych,
 • siedzibę podatnika – w odniesieniu do osób prawnych.

Jest on wydawany w celu zapobieżenia nieprawidłowemu stosowaniu przepisów umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest środkiem dowodowym posiadania rezydencji podatkowej w określonym państwie. Upoważnia on płatnika do zastosowania stawki podatku, która wynika z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez dane państwo, zamiast stosowania stawki określonej w przepisach krajowych.

Certyfikat rezydencji podatkowej - jak uzyskać?

Co zawiera certyfikat rezydencji podatkowej?

Przepisy definiują certyfikat rezydencji podatkowej jako zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Oznacza to, że prawidłowo sporządzony certyfikat rezydencji podatkowej powinien zawierać:

 • dane identyfikacyjne podmiotu: miejsce zamieszkania lub siedzibę, imię i nazwisko lub nazwę,
 • datę wydania dokumentu,
 • informację o okresie obowiązywania certyfikatu (nie jest to warunek konieczny),
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terenie danego państwa,
 • dane organu wydającego.

Co istotne, nie istnieje jeden wspólny wzór certyfikatu rezydencji podatkowej. Dokument ten nie musi również nosić nazwy certyfikatu – wystarczy, by zawierał wyżej wymienione dane i informacje.

Certyfikat rezydencji podatkowej - co zawiera?

Kto wydaje certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej wydawany jest przez właściwy organ administracji podatkowej danego państwa. W Polsce jest on przyznawany przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

Kiedy warto ubiegać się o certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej będzie przydatny dla:

 • osób fizycznych i prawnych prowadzących interesy zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • podatników uzyskujących dochody w innym państwie, którzy chcą uniknąć podwójnego opodatkowania.

Jak płacić niższe podatki, prowadząc biznes w Polsce? Podpowiadamy w tym artykule

Kto może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Jak wskazano powyżej, certyfikat rezydencji podatkowej dotyczy podatników podatku dochodowego, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa należy udzielić na piśmie w urzędzie skarbowym lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem e-PUAP.

Jak złożyć wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Wniosek o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej można złożyć na dwa sposoby:

 • w formie papierowej,
 • w formie elektronicznej.
Wniosek w formie papierowejmoże zostać złożony osobiście w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, może zostać przesłany pocztą do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, wymaga odręcznego podpisu
Wniosek w formie elektronicznejmoże zostać przesłany jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym, może zostać przesłany za pośrednictwem e-PUAP, wymaga uwierzytelnienia poprzez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany
Formy wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej

W obu przypadkach należy wypełnić formularz CFR-1, w którym powinny znaleźć się:

 • dane podatnika,
 • powód, dla którego składany jest wniosek,
 • liczba kopii certyfikatu,
 • sposób odbioru certyfikatu.

Ile kosztuje złożenie wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Brak opłatywnioski składane przez e-Urząd Skarbowy
Opłata skarbowa w wysokości 17 złotychwnioski składane w formie papierowej, wnioski składane przez e-PUAP
Koszty złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej

Obowiązek zapłaty wyżej wymienionej opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Należy pamiętać, by do wniosku dołączyć potwierdzenia jej uiszczenia. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku, który potwierdza wykonanie przelewu.

Certyfikat rezydencji podatkowej - ile kosztuje?

Ile czeka się na wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

W terminie 7 dni od złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej właściwy organ administracji podatkowej wydaje:

 • zaświadczenie – certyfikat rezydencji podatkowej lub
 • postanowienie o odmowie jego wydania.

Jaki jest termin ważności certyfikatu rezydencji podatkowej?

Jak wskazano powyżej, informacja o okresie obowiązywania nie jest warunkiem koniecznym ważności certyfikatu rezydencji podatkowej. Jeśli więc certyfikat nie określa jasno wspomnianego terminu, zakłada się, że jest on ważny przez okres 12 miesięcy od daty wydania. Po upływie tego terminu podatnik powinien złożyć wniosek o nowy certyfikat rezydencji podatkowej.

Certyfikat rezydencji podatkowej - termin ważności

Certyfikat rezydencji podatkowej – podsumowanie

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument potwierdzający rezydencję podatkową. Jest on wydawany przez właściwy organ administracji podatkowej oraz zawiera dane identyfikacyjne podmiotu, datę wydania, zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych i dane organu wydającego.

Wniosek o wydanie certyfikatu można złożyć osobiście lub elektronicznie, a jego koszt zależny jest od wybranego sposobu złożenia. Termin ważności certyfikatu wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, po czym należy złożyć wniosek o jego odnowienie.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Certyfikat rezydencji podatkowej – często zadawane pytania

Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument potwierdzający miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych.

Kto powinien uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej?

Osoby i firmy prowadzące działalność z kontrahentami zagranicznymi, chcące uniknąć podwójnego opodatkowania.

Gdzie i jak można złożyć wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej?

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub elektronicznie poprzez e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy.

Ile kosztuje wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Koszt zależy od formy złożenia wniosku – wnioski elektroniczne są zazwyczaj bezpłatne, papierowe mogą podlegać opłacie skarbowej.

Jak długo czeka się na wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Zazwyczaj proces wydania certyfikatu trwa do 7 dni roboczych od złożenia wniosku.

Jaki jest okres ważności certyfikatu rezydencji podatkowej?

Certyfikat jest zwykle ważny przez 12 miesięcy od daty wydania.

Czy certyfikat rezydencji podatkowej jest potrzebny do każdej transakcji zagranicznej?

Nie zawsze, ale jest on niezbędny w przypadku chęci skorzystania ze zwolnień lub ulg podatkowych wynikających z umów międzynarodowych.

Czy certyfikat rezydencji podatkowej jest wymagany przez wszystkie kraje?

Wymóg ten różni się w zależności od kraju, ale jest powszechnie stosowany w międzynarodowych relacjach gospodarczych.

Czy osoby prywatne też mogą ubiegać się o certyfikat rezydencji podatkowej?

Tak, osoby fizyczne również mogą aplikować o certyfikat, jeśli mają zagraniczne źródła dochodu.

Co dzieje się, jeśli nie przedstawi się certyfikatu rezydencji podatkowej?

Może to skutkować zastosowaniem wyższych stawek podatku u źródła (WHT) lub podwójnym opodatkowaniem.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców