Rachunek w banku dla spółki zagranicznej

Rachunek w banku dla spółki zagranicznej
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Rachunek w banku dla spółki zagranicznej to kluczowy element prowadzenia jej działalności w Polsce. Dlaczego warto go założyć? Jaki bank wybrać? Jak przebiega proces otwarcia konta bankowego dla spółki zagranicznej? Wyjaśniamy w artykule poniżej.

Spis treści

Dlaczego warto założyć rachunek w banku dla spółki zagranicznej w Polsce?

Rachunek w banku dla spółki zagranicznej w Polsce pozwala na uporządkowanie jej finansów poprzez:

 • rozliczanie się z kontrahentami w lokalnej walucie,
 • skuteczną ochronę kapitału,
 • gwarancję wypłacalności,
 • dostęp do nowych okazji inwestycyjnych.

Otwarcie rachunku w banku dla spółki zagranicznej w Polsce a regulacje prawne

Procedura otwarcia rachunku w banku dla spółki zagranicznej w Polsce w każdej instytucji bankowej wygląda inaczej. Wynika to ze zróżnicowania ich przepisów wewnętrznych. Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, planując otwarcie rachunku bankowego dla spółki zagranicznej w Polsce, jest więc zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami.

Znajomość przepisów dotyczących bankowości oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania spółki zagranicznej Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zagraniczna spółka musi zarejestrować się w polskim rejestrze przedsiębiorców i uzyskać numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). Posiadanie numeru NIP jest niezbędne do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej, a także do otwarcia rachunku w banku dla spółki zagranicznej w Polsce.

Jak otworzyć rachunek w banku dla spółki zagranicznej w Polsce?

Większość banków wymaga wizyty w swoim oddziale beneficjenta rzeczywistego rachunku bankowego spółki zagranicznej w Polsce. Podczas spotkania składany jest wzór odręcznego podpisu beneficjenta rzeczywistego danej spółki, jak również przeprowadza się krótki wywiad dotyczący jej strategii biznesowej.

Aby utworzyć rachunek w banku dla spółki zagranicznej w Polsce, należy wypełnić niezbędne formularze danego banku. Umieszcza się w nich:

 • dane dotyczące spółki zagranicznej,
 • dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego,
 • przyczyny chęci otwarcia rachunku bankowego dla spółki zagranicznej w danej placówce i kraju,
 • powiązania firmy z państwem, będącym siedzibą banku.

Spółka zagraniczna musi również przejść tzw. procedurę „due diligence”. Ma ona na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji danej spółki oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z jej funkcjonowaniem.

Otwarcie rachunku w banku dla spółki zagranicznej zazwyczaj wymaga również wykazania takich powiązań danej spółki z Polską, jak:

 • zatrudnianie pracowników będących obywatelami Polski,
 • posiadanie w Polsce kontrahentów biznesowych,
 • dystrybucja swoich towarów w Polsce.

Jak wygląda opodatkowanie oddziału spółki zagranicznej w Polsce? Zobacz w tym artykule

Rachunek w banku dla spółki zagranicznej w Polsce – wybór banku

Kolejnym istotnym krokiem jest wybór odpowiedniego banku. Polski rynek bankowy oferuje szeroką gamę usług, dlatego dokładna analiza ofert różnych instytucji finansowych jest niezwykle ważna.

Przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na:

 • warunki otwarcia rachunku,
 • opłaty za prowadzenie konta,
 • dostępność usług internetowych,
 • wsparcie klienta w języku angielskim.

Należy również sprawdzić, czy dany bank posiada doświadczenie w obsłudze spółek zagranicznych oraz czy oferuje produkty dostosowane do specyfiki transakcji międzynarodowych. Chodzi przede wszystkim o płatności zagraniczne, zarządzanie ryzykiem walutowym czy finansowanie handlu międzynarodowego.

Dokumentacja niezbędna do otwarcia rachunku w banku dla spółki zagranicznej w Polsce

Aby otworzyć rachunek bankowy w Polsce, spółka zagraniczna musi dostarczyć odpowiednią dokumentację.

Co do zasady, wszystkie dostarczane dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Należy również dokonać stosownego poświadczenia dostarczanych dokumentów w ambasadzie lub konsulacie Polski w kraju, gdzie spółka zagraniczna ma swoją siedzibę.

Bank Millenniumaktualny odpis z rejestru spółek danego kraju lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o podmiocie, umowę spółki lub statut bądź akt założycielski, certyfikat rezydencji jeśli podmiot nie podlega obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski, bank może wymagać również dodatkowych dokumentów, jeśli będą one niezbędne do zawarcia umowy
PEKAOodpis z zagranicznego rejestru spółek handlowych zawierający jako minimum nazwę firmy, adres siedziby i dane osób reprezentujących, umowa spółki, dokumenty urzędowe właściwe dla siedziby spółki, zawierające dodatkowe dane o spółce oraz informujące o jej statusie prawnym i reprezentantach
PKO BPdokumenty potwierdzające rejestrację spółki
Santanderodpis z zagranicznego rejestru spółek handlowych zawierający jako minimum nazwę spółki, adres siedziby i dane osób reprezentujących, umowa spółki, dokumenty urzędowe właściwe dla siedziby spółki, zawierające dodatkowe dane o spółce oraz informujące o jej statusie prawnym i reprezentantach,
ING Bank Śląskiodpis z zagranicznego rejestru spółek handlowych zawierający jako minimum nazwę firmy, adres siedziby i dane osób reprezentujących, umowa spółki, dokumenty urzędowe właściwe dla siedziby spółki, zawierające dodatkowe dane o spółce oraz informujące o jej statusie prawnym i reprezentantach
Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku w banku dla spółki zagranicznej w wybranych bankach

Rodzaje rachunków w banku dla spółek zagranicznych w Polsce

Banki oferują różne rodzaje rachunków bankowych dla spółek zagranicznych w Polsce, a ich wybór zależy od potrzeb i charakteru działalności danej spółki.

Rachunek bieżącySłuży do codziennego prowadzenia operacji finansowych, takich jak wpłaty, wypłaty czy dokonywanie przelewów.
Rachunek walutowyUmożliwia prowadzenie transakcji w różnych walutach, co jest szczególnie istotne dla spółek działających na rynku międzynarodowym.
Rachunek oszczędnościowyOferuje korzystne oprocentowanie, zazwyczaj ma jednak pewne ograniczenia dotyczące częstotliwości dokonywania transakcji.
Rodzaje rachunków w banku dla spółek zagranicznych

Bezpieczeństwo i dostęp do środków na rachunkach w banku dla spółek zagranicznych w Polsce

Otwierając rachunek w banku dla spółki zagranicznej w Polsce, należy zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa i dostępu do środków. Warto również sprawdzić, czy bank oferuje usługi zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem, a także czy istnieje możliwość korzystania z systemów dwuskładnikowej weryfikacji.

Spółka zagraniczna powinna być świadoma praktyk bankowych dotyczących blokowania i odblokowywania rachunku, zwłaszcza w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości lub działalność niezgodną z przepisami.

Rachunek w banku dla spółki zagranicznej w Polsce – podsumowanie

Otwarcie rachunku w banku dla spółki zagranicznej w Polsce to procedura wymagająca staranności i czasu. Wybór odpowiedniego banku, zrozumienie regulacji prawnych, dostarczenie kompletnych dokumentów i dbałość o bezpieczeństwo środków to kluczowe elementy tego procesu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców