Tarcza podatkowa w biznesie – co warto wiedzieć?

Tarcza podatkowa w biznesie – co warto wiedzieć?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Tarcza podatkowa w biznesie może przynieść Tobie jako przedsiębiorcy wiele korzyści. Jaki jest jej potencjał? Jak działa i jak ją wykorzystać? Odpowiadamy!

Potrzebujesz porady w zakresie rozliczeń podatkowych jako przedsiębiorca?

Jesteś we właściwym miejscu. Nasi doradcy wyjaśnią Ci krok po kroku co należy zrobić, by rozwiązać problem, z którym przychodzisz. Umów się na bezpłatną konsultację już dziś.

tarcza podatkowa w biznesie

Definicja przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo jest to jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą. Jest ono wyodrębnione prawnie, organizacyjnie, terytorialnie i ekonomicznie. Obejmuje zasoby ludzkie, finansowe, materialne i niematerialne. Przedsiębiorstwo może prowadzić działalność handlową, usługową lub produkcyjną. Posiada ono zdolność do czynności prawnych, zaś jego celem jest działalność przynosząca zyski. Więcej o przedsiębiorstwie przeczytasz tutaj: https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorstwo.

Co obejmuje przedsiębiorstwo?nazwa przedsiębiorstwa
własność nieruchomości lub ruchomości
prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych
wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne
koncesje, licencje i zezwolenia
patenty i inne prawa własności przemysłowej
majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne
tajemnice przedsiębiorstwa
księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Składowe przedsiębiorstwa

Tarcza podatkowa w biznesie – czym jest?

Tarcza podatkowa jest mechanizmem polegającym na obniżeniu kwoty podatku dochodowego poprzez finansowanie działalności przy wykorzystaniu kapitału zewnętrznego. Podatek dochodowy ulega obniżeniu dzięki zaliczeniu wydatków związanych z wykorzystaniem kapitału zewnętrznego bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. Tarcza podatkowa stanowi legalny i bezpieczny sposób obniżenia obciążeń. Więcej o tarczy podatkowej przeczytasz tutaj https://mfiles.pl/pl/index.php/Efekt_os%C5%82ony_podatkowej.

Jakie wydatki tworzą tarczę podatkową?raty w leasingu operacyjnym
opłaty dotyczące leasingu
odsetki od kredytu
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
Wydatki tworzące tarczę podatkową

Kto może skorzystać z tarczy podatkowej w biznesie?

Zastosowanie tarczy podatkowej jest zależne od formy opodatkowania przedsiębiorstwa.

Kto może skorzystać z tarczy podatkowej?Przedsiębiorstwa rozliczające podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali podatkowej lub podatkiem liniowym).
Kto nie może skorzystać z tarczy podatkowej?Przedsiębiorstwa rozliczające podatek dochodowy za pomocą karty podatkowej.
Przedsiębiorstwa rozliczające podatek dochodowy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Tarcza podatkowa w zależności od formy opodatkowania

Tarcza podatkowa w biznesie a leasing

Tarcza podatkowa a leasing operacyjnyTarcza podatkowa a leasing finansowy
Kosztem jest opłata wstępna oraz raty miesięczne liczone w całość i możliwość odliczenia kwoty VAT-u doliczonej do opłaty wstępnej oraz raty leasingowej.Możliwość odliczenia odsetek i amortyzowania leasingowanego przedmiotu, całą kwotę VAT-u należy uiścić jednorazowo wraz z opłatą wstępną.
Tarcza podatkowa a rodzaje leasingu
tarcza podatkowa w biznesie
tarcza podatkowa w biznesie

Sprawdź kluczowe limity i terminy podatkowe w 2024 roku w tym artykule

Kiedy tarcza podatkowa w biznesie się opłaca?

Tarcza podatkowa w biznesie jest wykorzystywana najczęściej w leasingu operacyjnym, gdzie kosztem jest opłata wstępna oraz liczone w całości raty miesięczne. W tym przypadku można również odliczyć doliczoną do opłaty wstępnej oraz raty leasingowej kwotę VAT-u.

Jak obliczyć tarczę podatkową w biznesie?

Poniższy wzór matematyczny pozwala na obliczenie tarczy podatkowej:

K = (1-P) x W

gdzie:

K – rzeczywisty koszt z uwzględnieniem tarczy

P – stawka podatku dochodowego

W – wydatki firmowe

Wartość tarczy podatkowej w biznesie można obliczyć również przy pomocy specjalnych kalkulatorów, np. http://finansopolis.pl/investing/tax-shield.

VAT i amortyzacja a tarcza podatkowa

Tarcza podatkowa w biznesie a VATWysokość tarczy podatkowej zależna od sposobu odliczania podatku VAT z wydatków poniesionych na pojazd wykorzystywany w firmie.
Tarcza podatkowa w biznesie a amortyzacjaWpływ na zobowiązania podatkowe zależny od zastosowanej metody i stawki amortyzacji, jak również od wartości początkowej środka trwałego, stawka amortyzacji ustalana na podstawie kategorii środka trwałego.
VAT i amortyzacja a tarcza podatkowa w biznesie

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – często zadawane pytania na temat: Tarcza podatkowa w biznesie

Czym jest tarcza podatkowa w biznesie?

To system zapewniający ulgi podatkowe lub inne korzyści dla przedsiębiorców w celu zwiększenia ich dochodów netto.

Jakie są główne cele tarczy podatkowej w biznesie?

Głównym celem tarczy podatkowej w biznesie jest zmniejszenie obciążenia podatkowego dla określonych grup podatników lub sektorów gospodarki, co może prowadzić do zwiększenia inwestycji i wzrostu gospodarczego.

Kto może skorzystać z tarczy podatkowej w biznesie?

Jest dostępna dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub podatników spełniających określone kryteria, takie jak wysokość dochodu czy rodzaj działalności.

Jakie korzyści może przynieść tarcza podatkowa w biznesie?

Może ona zapewnić przedsiębiorcom ulgi podatkowe, obniżenie stawek podatkowych, zwolnienia podatkowe lub inne formy wsparcia, co może prowadzić do zwiększenia ich zysków netto.

Czy tarcza podatkowa w biznesie obejmuje wszystkie rodzaje podatków?

Zakres tarczy podatkowej w biznesie zazwyczaj obejmuje główne rodzaje podatków, takie jak podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej czy podatki lokalne.

Czy korzystanie z tarczy podatkowej w biznesie jest zawsze korzystne?

Korzyści z tarczy podatkowej w biznesie mogą zależeć od indywidualnej sytuacji podatkowej każdego przedsiębiorcy. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby określić, czy będzie ona korzystna.

Czy tarcza podatkowa w biznesie ma określony czas trwania?

Czas trwania tarczy podatkowej w biznesie może być różny i zazwyczaj jest określony w ustawie lub rozporządzeniu wprowadzającym tę formę wsparcia podatkowego.

Czy tarcza podatkowa w biznesie jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw?

Jest ona dostępna dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Czy korzystanie z tarczy podatkowej w biznesie wiąże się z jakimiś warunkami?

Tak, korzystanie z tarczy podatkowej w biznesie zazwyczaj wiąże się z warunkami, które mogą obejmować np. określony sposób prowadzenia działalności, osiąganie określonego poziomu dochodu.

Jak można uzyskać więcej informacji na temat tarczy podatkowej w biznesie?

Aby uzyskać więcej informacji na temat tarczy podatkowej w biznesie, warto skontaktować się z lokalnymi urzędami skarbowymi, doradcami podatkowymi lub zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa podatkowego.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców