Biała lista, czyli wykaz podatników VAT

Biała lista, czyli wykaz podatników VAT
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Ministerstwo Finansów udostępniło białą listę VAT, by ułatwić przedsiębiorcom proces weryfikacji kontrahentów. Jak z niej korzystać? W jaki sposób może Cię ochronić przed negatywnymi skutkami współpracy z nieuczciwymi kontrahentami? Odpowiadamy poniżej!

Biała lista VAT – czym jest dla przedsiębiorcy?

Biała lista VAT, znana również jako biała lista podatników VAT lub wykaz podatników VAT, została udostępniona w 2019 roku przez Ministerstwo Finansów. Ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom procesu weryfikacji kontrahentów. Zawiera informacje o podmiotach:

 • zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT,
 • wykreślonych z rejestru.

Korzystanie z białej listy może pomóc w uniknięciu nieuczciwych kontrahentów i chronić przed oszustwami podatkowymi. Wykaz prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w formie elektronicznej.

Biała lista VAT – cel i funkcje

Biała lista podatników VAT służy do:

 • weryfikacji kontrahentów – pozwala sprawdzić rzetelność podatnika VAT, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa transakcji i ochrony przed oszustwami podatkowymi,
 • zapobiegania wyłudzeniom VAT – utrudnia nieuczciwym przedsiębiorcom wyłudzanie podatku VAT poprzez tworzenie fikcyjnych firm i dokonywanie nierzetelnych transakcji,
 • zwiększenia transparentności obrotu gospodarczego – umożliwia większą kontrolę nad przepływem środków pieniężnych i utrudnia pranie brudnych pieniędzy.
Biała lista VAT

Jak korzystać z białej listy VAT?

Wykaz podmiotów ujętych w białej liście podatków jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Można w niej sprawdzić wiarygodność podmiotu, wpisując jego:

 1. numer NIP,
 2. numer REGON,
 3. numer rachunku bankowego,
 4. nazwę firmy – w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wystarczy wpisać imię i nazwisko.

System wskazuje dane aktualne na dzień wyszukiwania. Istnieje możliwość zmiany daty, aby sprawdzić informacje z wcześniejszego okresu działalności podmiotu. Potwierdzenie informacji można wydrukować.

Jakie są podstawowe zasady i stawki podatku VAT? Podsumowujemy je w tym artykule

Zakres informacji ujętych w białej liście podatników

W białej liście podatników VAT znajdują się następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne podatnika:
  • nazwa (firmy lub imię i nazwisko),
  • numer NIP,
  • numer REGON (jeśli został nadany),
  • adres siedziby,
  • status podmiotu w rejestrze VAT (czynny, zarejestrowany, niezarejestrowany, wykreślony),
  • data rejestracji lub wykreślenia z rejestru VAT.
 2. Dane rachunku bankowego:
  • numer rachunku bankowego,
  • nazwę banku,
  • datę zgłoszenia rachunku do wykazu.
 3. Dodatkowe informacje:
  • informacje o odmowie rejestracji, wykreśleniu lub przywróceniu do rejestru VAT (wraz z datą i przyczyną)
  • informacje o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • informacje o postępowaniach egzekucyjnych.
Kategoria informacjiPrzykładowe dane
Dane identyfikacyjne podatnikanazwa (firmy lub imię i nazwisko), numer NIP, numer REGON (jeśli został nadany), adres siedziby
Status podmiotu w rejestrze VATczynny, zarejestrowany, niezarejestrowany, wykreślony
Data rejestracji lub wykreślenia z rejestru VATkonkretna data
Informacje o rachunkach bankowychnumer rachunku bankowego, nazwa banku, data zgłoszenia rachunku do wykazu
Dodatkowe informacjeinformacja o odmowie rejestracji, wykreśleniu lub przywróceniu do rejestru VAT (wraz z datą i przyczyną),informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej, informacja o postępowaniach egzekucyjnych.
Tabela z zakresem informacji ujętych w białej liście VAT
Biała lista VAT

Informacje o rachunkach bankowych wskazane w białej liście VAT

Biała lista podatników VAT zawiera ważne informacje dotyczące firmowych rachunków bankowych. W wykazie publikowane są wyłącznie numery rachunków rozliczeniowych podatników VAT czynnych oraz tych, którzy zostali przywróceni do rejestru jako podatnicy VAT czynni. Nie będzie tam numerów rachunków podmiotów:

 • niezarejestrowanych do VAT,
 • którym odmówiono rejestracji do VAT,
 • wykreślonych z rejestru VAT.

Numery rachunków bankowych na białej liście VAT pochodzą z baz Krajowej Administracji Skarbowej i są weryfikowane w systemie STIR. To te same numery, które przedsiębiorca podał do Urzędu Skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, np. po założeniu konta firmowego w banku.

Dostęp do numerów rachunków bankowych na białej liście podatników pozwala na:

 • weryfikację poprawności numeru rachunku przed dokonaniem przelewu na rzecz kontrahenta,
 • ograniczenie ryzyka przelewów na niewłaściwe rachunki i oszustw,
 • zwiększenie bezpieczeństwa i transparentności transakcji.

Nie przegap najważniejszych terminów oraz limitów podatkowych w 2024 roku! Znajdziesz je tutaj

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy VAT

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują sankcje za dokonywanie płatności na rachunki bankowe kontrahentów, które nie są uwzględnione w białej liście podatników VAT. Sankcje te obejmują:

 • Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu – w przypadku zapłaty kontrahentowi kwoty powyżej 15 000 zł na rachunek inny niż wskazany na białej liście VAT, nie będzie można zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu w swojej działalności. Dotyczy to zarówno całej kwoty, jak i jej części, która została przekazana na niewłaściwy rachunek.
 • Ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe – w sytuacji, gdy kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji. Może to rodzić obowiązek zapłaty zaległego podatku VAT, odsetek i kar w imieniu kontrahenta.

Jak uniknąć sankcji za korzystanie z rachunku spoza białej listy VAT?

Istnieje możliwość uniknięcia sankcji. Należy w ciągu 7 dni od dokonania przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy poinformować o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał płatności. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza (ZAW-NR).

Sankcje za dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy podatników nie zaktualizują się w przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Biała lista VAT – Podsumowanie

Biała lista VAT stanowi niezwykle cenne narzędzie w walce z oszustwami podatkowymi. Pozwala przedsiębiorcom na rzetelną weryfikację kontrahentów, ograniczając ryzyko współpracy z nierzetelnymi podmiotami. Korzystanie z białej listy VAT nie tylko chroni przed negatywnymi konsekwencjami nierzetelności kontrahentów, lecz także buduje transparentność obrotu gospodarczego i sprzyja uczciwej konkurencji.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Biała lista VAT

Co to jest biała lista VAT?

Biała lista VAT, znana również jako biała lista podatników VAT, to publicznie dostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, a także tych, którzy zostali wykreśleni z rejestru.

Jakie informacje zawiera biała lista VAT?

Biała lista VAT zawiera dane identyfikacyjne podatnika, takie jak:
Nazwa (firmy lub imię i nazwisko)
Numer NIP
Numer REGON (jeśli został nadany)
Adres siedziby
Status podmiotu w rejestrze VAT (czynny, zarejestrowany, niezarejestrowany, wykreślony)
Data rejestracji lub wykreślenia z rejestru VAT
Dodatkowo, biała lista VAT zawiera informacje o rachunkach bankowych podatników, takie jak:
Numer rachunku bankowego
Nazwa banku
Data zgłoszenia rachunku do wykazu

Jak korzystać z białej listy VAT?

Z białej listy VAT można korzystać m.in. poprzez:
Wyszukiwanie po numerze NIP lub REGON – szybki i prosty sposób na sprawdzenie statusu konkretnego kontrahenta.
Pobranie pliku JPK_WB – pełny wykaz wszystkich podatników VAT zarejestrowanych w Polsce.

Gdzie znajdę białą listę VAT?

Biała lista VAT jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Dlaczego warto korzystać z białej listy VAT?

Korzystanie z białej listy VAT niesie ze sobą szereg korzyści, takich jak:
Większe bezpieczeństwo transakcji – zmniejsza ryzyko współpracy z nierzetelnymi kontrahentami i narażenia się na straty finansowe.
Oszczędność czasu i kosztów – ułatwia proces weryfikacji kontrahentów i eliminuje konieczność samodzielnego poszukiwania informacji.
Ochrona przed odpowiedzialnością solidarną – w przypadku nierzetelności kontrahenta, przedsiębiorca może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, jeśli przed dokonaniem transakcji sprawdził jego status na białej liście VAT.

Czy korzystanie z białej listy VAT jest obowiązkowe?

Nie, korzystanie z białej listy VAT nie jest obowiązkowe. Jednakże, jest to działanie rekomendowane przez Ministerstwo Finansów, które pomaga chronić przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami współpracy z nierzetelnymi kontrahentami.

Jakie są inne sposoby weryfikacji kontrahentów?

Oprócz białej listy VAT, do weryfikacji kontrahentów można wykorzystać również inne narzędzia, takie jak:
CEIDG: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
KRS: Krajowy Rejestr Sądowy
Opinie o kontrahentach w Internecie
Raporty o kondycji finansowej kontrahenta

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat białej listy VAT?

Więcej informacji na temat białej listy VAT można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców