Na czym polega przekształcenie spółki?

Na czym polega przekształcenie spółki?
Halina Karpol-Korbecka

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa

Przekształcenie spółki ze stratą to częsty scenariusz, z którego przedsiębiorcy muszą korzystać w trudnych sytuacjach. Taka decyzja może być wynikiem wielu czynników, ale bez wątpienia jest to proces wymagający dużej wiedzy i doświadczenia. W niniejszym artykule omówimy, jakie kroki należy podjąć w celu skutecznego przekształcenia spółki ze stratą.

Spis treści

Czym jest przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki oznacza zmianę jej formy prawnej lub struktury organizacyjnej. Istnieją różne sposoby na przekształcenie spółki, w zależności od konkretnych potrzeb i okoliczności.

Przykładowe sposoby przekształcenia spółki to:

  • przekształcenie spółki z jednego rodzaju na inny rodzaj, np. przekształcenie spółki jednoosobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • fuzja spółek, czyli połączenie dwóch lub więcej spółek w jedną nową spółkę,
  • podział spółki, czyli rozdzielenie jednej spółki na dwie lub więcej nowych spółek,
  • przejęcie spółki, czyli nabycie przez jedną spółkę lub inwestora udziałów bądź akcji innej spółki.

Przekształcenie spółki ze stratą – jakie kroki podjąć?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na przyczyny, które doprowadziły do sytuacji, w jakiej firma generuje straty. Często jest to brak skutecznej strategii biznesowej, słaba pozycja rynkowa, niewystarczające finansowanie lub nieprawidłowości w zarządzaniu finansami. Dlatego pierwszym krokiem w przekształceniu spółki ze stratą jest dokładna analiza przyczyn i wypracowanie nowej strategii działania.

Kolejnym krokiem jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania. Może to oznaczać podjęcie decyzji o pozyskaniu inwestora, zaciągnięciu kredytu lub emisji obligacji. Ważne jest jednak, aby dokładnie przeanalizować koszty tych rozwiązań i ich wpływ na dalsze funkcjonowanie firmy.

Warto również zwrócić uwagę na koszty prowadzenia działalności i poszukać sposobów na ich redukcję. Mogą to być np. zmiany w procesach produkcyjnych, rezygnacja z nieopłacalnych produktów lub usług, a także poszukiwanie tańszych dostawców i partnerów.

Kolejnym ważnym krokiem jest dokładna analiza rynku i konkurencji. Spółka musi dokładnie zrozumieć, jakie są potrzeby i oczekiwania klientów, jakie produkty i usługi oferują konkurenci i jakie są tendencje rynkowe. Tylko wtedy można opracować strategię, która umożliwi przekształcenie spółki ze stratą w zyskowną firmę.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem, jest implementacja planu. To właśnie na tym etapie właściciele spółki muszą zainwestować czas i zasoby w realizację swojej strategii.

Decydujesz się na przekształcenie spółki?

Ty zajmij się strategią, a my zajmiemy się resztą. Nasz zespół specjalistów zadba o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem i z korzyścią dla Ciebie i Twojego biznesu. Razem opracujemy zwycięską strategię.

Przekształcenie spółki ze stratą – aspekty podatkowe

Przekształcenie spółki ze stratą może mieć istotne konsekwencje podatkowe, które należy dokładnie przeanalizować przed podjęciem decyzji o przekształceniu.

W przypadku przekształcenia spółki ze stratą możliwe są dwie sytuacje. Jeśli spółka zostanie przekształcona na spółkę o takiej samej formie prawnej, to jej strata zostanie przeniesiona na nową spółkę i będzie można ją wykorzystać do odliczenia od przyszłych zysków. Jednakże, w przypadku zmiany formy prawnej lub struktury organizacyjnej, przepisy podatkowe nakładają pewne ograniczenia na możliwość odliczenia strat.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, dochód można obniżyć o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Jednak wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych w razie przekształcenia formy prawnej, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się również, w razie przekształcenia formy prawnej, straty przedsiębiorców przekształcanych, z wyjątkiem spółek kapitałowych przekształconych w inne spółki kapitałowe, o czym stanowi art. 7 ust. 4 ustawy o CIT.

Oznacza to, że jeżeli ma miejsce przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, to jest możliwość odliczenia przez spółkę akcyjną straty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy ustalaniu straty spółki akcyjnej za dany rok można także uwzględnić poniesioną w tym roku stratę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie same możliwości są w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast na podstawie art. 8 ust 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT straty z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w stracie są równe.

Jakie są podatkowe aspekty przekształceń spółek? Tego dowiesz się w naszym artykule

Podsumowanie

Przekształcenie spółki to proces, który wymaga zazwyczaj spełnienia szeregu określonych formalności. W szczególności jeśli chodzi o przekształcenie spółki ze stratą, ponieważ cała procedura może być bardziej skomplikowana. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o przekształceniu spółki ze stratą oraz przed podjęciem jakichkolwiek działań w tej sprawie, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat, zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol-Korbecka

Prezes CGO Accounting sp. z o.o. / Główna księgowa
Obsługa cudzoziemców